witryna w programie polisa na 100% Opinie klientów 4.75 / 5.00
Program
POLISA NA 100%
Rzetelny pośrednik ubezpieczeniowy Działamy zgodnie z Ustawą o Pośrednictwie Ubezpieczeniowym.
gwarancja nawet do 8 mln złotych Ubezpieczenie OC z tytułu wykonywania działalności agencyjnej.
bezpieczny zakup polisy online Certyfikat SSL. Płatność PayU - szybki przelew bankowy oraz karta.
Średnie zadowolenie
klientów
BARDZO DOBRY
4.75
/ 5.00 sprawdź
Używamy plików cookies, by ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz, aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku,
zmień ustawienia swojej przeglądarki. Więcej na temat naszej polityki prywatności znajdziesz tutaj.

Ubezpieczenie na życie i kredyt hipoteczny

Średnia ocena: 5.00

Dziękujemy za oddanie głosu.

Przy zawieraniu umowy kredytu hipotecznego potrzebne jest zabezpieczenie spłaty rat kredytu. Banki najczęściej wymagają kupienia ubezpieczenia mieszkania z cesją na bank – w przypadku szkody na nieruchomości to bank dostanie odszkodowanie, z którego będzie mógł pokryć zaległe wpłaty. Istnieje też opcja zakupu ubezpieczenia na życie pod kredyt hipoteczny. I choć nie jest obowiązkowe, warto o nim pomyśleć.
coins

Ubezpieczenie kredytu jest zawsze wymagane, ale bank nie może narzucić klientowi konkretnej oferty. Klient ma prawo wybrać produkt bankowy bez ubezpieczenia lub skorzystać z oferty innego banku, ewentualnie zawrzeć umowę ubezpieczenia na osobnych zasadach. Ubezpieczenie w banku, w którym klient zaciąga kredyt będzie bardziej korzystne ze względu choćby na fakt, że nie trzeba przedstawiać dodatkowych form zabezpieczenia spłaty kredytu.


 

Polisa z cesją na bank

Ubezpieczenie pod kredyt hipoteczny (https://finanse.rankomat.pl/kredyty/hipoteczne/) jest polisą z cesją na bank. Cesja oznacza, że w przypadku śmierci ubezpieczonego kredytobiorcy, odszkodowanie trafia nie do rodziny osoby zmarłej, a do banku, który może z tych pieniędzy pokryć koszty kredytu, jakie zostawił po sobie kredytobiorca. W zależności od konkretnej polisy odszkodowanie jest wypłacane bankowi także w innych przypadkach – inwalidztwa czy całkowitej niezdolności do pracy ubezpieczanego. W takiej sytuacji ubezpieczaną osobę nazywa się cedentem, a bank – cesjonariuszem.
Takie ubezpieczenie nie jest tylko korzyścią dla banku. Zawieramy je, by zabezpieczyć swoich bliskich przed koniecznością ponoszenia kosztów kredytu po naszej śmierci. W przeciwnym wypadku to oni będą musieli spłacać raty do końca trwania umowy kredytowej. Natomiast ubezpieczenie mieszkaniowe chroni kredyt tylko w przypadku szkody na nieruchomości.

Wykres 1. Liczba czynnych umów o kredyt mieszkaniowy w latach 2006-2014. Żródło: ZBP - SARFiN


Mechanizm działania

Jak w praktyce wygląda przystąpienie kredytobiorcy do ubezpieczenia? Oto najczęstsze przypadki. Wszystkie z wymienionych to ubezpieczenia grupowe, dotyczą kredytów tak hipotecznych, jak i konsumpcyjnych:
 
- ubezpieczenie na wypadek śmierci (ubezpieczenie na życie) – spłata pozostałej części kredytu przez ubezpieczyciela następuje w przypadku zgonu kredytobiorcy. Do wypłaty świadczenia niezbędny jest pisemny wniosek banku lub rodziny kredytobiorcy oraz przedstawienie odpowiednich dokumentów, w tym aktu zgonu.
 
- ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa – spłata pozostałej części kredytu przez ubezpieczyciela następuje w sytuacji, gdy kredytobiorca dozna trwałego uszkodzenia ciała np. wskutek nieszczęśliwego wypadku, co uniemożliwia mu wykonywanie pracy.
 
- ubezpieczenie na wypadek utraty pracy – spłata kredytu (najczęściej kilku kolejnych rat) następuje w sytuacji utraty pracy bez winy kredytobiorcy. Ochrona zwykle dotyczy osób zatrudnionych na umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony, choć zdarzają się również ubezpieczenia, które chronią osoby prowadzące działalność gospodarczą.
 
- ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy – warunki są zbliżone do ubezpieczenia na wypadek trwałego inwalidztwa. Spłata kredytu następuje w sytuacji, gdy kredytobiorca wskutek nieszczęśliwego wypadku, ale czasem dodatkowo choroby utracił możliwość wykonywania pracy.
Warunki wypłaty odszkodowania

Spłata kredytu w przypadku trwałego inwalidztwa następuje wyłącznie w sytuacji, gdy kredytobiorca ulegnie poważnemu wypadkowi, wskutek którego jego stan fizyczny i psychiczny będzie bardzo ciężki. Towarzystwo ubezpieczeniowe odmówi spłaty kredytu jeśli doszło do wypadku ze skutkiem odwracalnym np. złamania obu rąk. W procedurze zgłoszenia roszczenia do ubezpieczyciela pośredniczy najczęściej rodzina kredytobiorcy, ale robi to też bank.

Warto pamiętać, że ubezpieczenie takie nadal spełnia funkcje ubezpieczenia na życie. Oznacza to, że jeżeli uszczerbek na zdrowiu nie uniemożliwi spłaty rat kredytu, to ubezpieczony dostanie odszkodowanie, które będzie mógł przeznaczyć na leczenie.

Kredytobiorca jest zobowiązany dokonać cesji praw wynikających z polisy na bank, dlatego suma ubezpieczenia (SU) najczęściej odpowiada wielkości kredytu przypadającego do spłaty. W przypadku kilku kredytobiorców, suma ta może zostać podzielona w oparciu o kwotę osiąganych dochodów. SU określa maksymalną kwotę, jaką ubezpieczyciel wypłaci bankowi w razie nieszczęśliwego zdarzenia ubezpieczeniowego. Kwota wypłacanych świadczeń, w przypadku ryzyk innych niż śmierć kredytobiorcy, jest najczęściej ograniczana do równowartości kilku kolejnych rat kredytu. Natomiast w przypadku śmierci – wypłacane świadczenie jest równe 100% sumy ubezpieczeniowej.
 
W razie wcześniejszej spłaty kredytu kredytobiorca ma prawo ubiegania się o zwrot części składki ubezpieczeniowej za niewykorzystany okres, ale tylko wtedy gdy składka została pobrana jednorazowo za cały okres umowy kredytu przy podpisywaniu umowy.
 
Zgodnie z art. 813 kodeksu cywilnego składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Gdy dojdzie do wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 

Jak dobrze wybrać ubezpieczenie?

Wartość składki w ubezpieczeniu do kredytu zależy od kilku czynników:

  • sumy ubezpieczenia - powinna ona wynosić co najmniej tyle, co wartość kredytu,
  • zakresu ubezpieczenia - jeśli polisa ma obejmować nie tylko śmierć ubezpieczanego, ale i dodatkowe opcje, trzeba zapłacić więcej. W ramach takiego ubezpieczenia możliwe jest objęcie ochroną np. trwałego inwalidztwa, niezdolności do pracy, poważnego zachorowania, skutków nieszczęśliwego wypadku,
  • długości okresu ochrony – dużo tańsze są ubezpieczenia terminowe i to one najczęściej są wybierane jako ubezpieczenia pod kredyt,
  • wieku i stanu zdrowia ubezpieczanego -  im młodszy i zdrowszy kredytobiorca, tym mniejszą płaci składkę
  • rodzaju wykonywanej pracy – osoby wykonujące niebezpieczny zawód musza się liczyć z wyższą składką ubezpieczenia.
 

Banki traktują umowę ubezpieczenia jako formę zabezpieczenia spłaty kredytu – w niektórych sytuacjach jest to zabezpieczenie dodatkowe, w innych - jedyne.
 
Rzecznik Finansowy


Aby świadomie i dobrze wybrać jedną spośród zaproponowanych przez bank czy wskazaną przez siebie polisę na życie, warto porównać je ze sobą dzięki, np. internetowej porównywarce ubezpieczeń oraz zapoznać się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczeń (OWU) danych produktów. Lektura OWU będzie bardzo przydatna, ponieważ często dochodzi do nadinterpretacji przepisów, w wyniku czego klienci banków nie odróżniają poszczególnych umów ubezpieczenia, uważają, że skoro kredyt jest ubezpieczony oznacza to, że w każdym przypadku, gdy nie mogą spłacić kredytu, zrobi to za nich ubezpieczyciel.
 
Ogólne Warunki Ubezpieczenia - w postaci kilkustronicowego wzorca umownego - powinny zostać doręczone klientowi przez pracownika banku. W dokumencie muszą być wymienione sytuacje, które będą skutkowały wypłatą pieniędzy przez zakład ubezpieczeń oraz sytuacje, w których zakład ubezpieczeń odmówi wypłaty.
 

 
Michał Ratajczak
 
 

 

« Powrót do listy artykułów

Google+FacebookPodziel się ze znajomymi: